หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  บุคลากร
 
- ว่าง -
ปลัด อบต.
นางมงกุฎนภา อินทรพุฒ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-572-1331
 
สำนักปลัด
 
นางวนิดา ฟ้าอรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 091-4612468


นางชนัญชิดา สายอุราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 088-5651049


นางวชิราพร ไตรลักษณญาณ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 085-6464042


นางอมรรัตน์ สิงหสกุลวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 084-428-0932


จ่าเอกวิฑูรย์ แปลงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084-8961757


นายกานต์พฤทธิ์ ขัดทรายขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โทร : 064-3085074


นายศุภฤกษ์ จิ่มอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 088-5634986


นายภคนัท กุลจักรเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โทร : 093-9547395


นางสาวหทัยทิพย์ มณีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 065-2696694


นางสาวมลฤดี มหาสมเหลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-8636846


นายจีระวัฒน์ กุจนา
พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์ อปพร.
โทร : 098-8540487


นายวีรยุทธ ราชมณี
พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)
โทร : 098-5702044


นายอาคม ราชมณี
คนงานทั่วไป
โทร : 098-5363485


นางสาวมิลตรา มหาสมเหลา
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 082-234-8169


นางสาวเพ็ญนิภา โพติยะ
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 064-428-2975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 3,558,046 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com