หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  บุคลากร
 
นายปริทัศ ป้องหลักคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-409-0899
นายปริทัศ ป้องหลักคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-409-0899
 
สำนักปลัด
 
นางชนัญชิดา สายอุราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางชนัญชิดา สายอุราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)
โทร : 088-5651049


นางวชิราพร ไตรลักษณญาณ
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
โทร : 085-6464042


นางสาวเทวา กิติศรีวรพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-965-2554


นางสาวนวนิต แก้วหนองสังข์
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
โทร : 064-162-3997


จ่าเอกวิฑูรย์ แปลงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)
โทร : 084-896-1757


นายกานต์พฤทธิ์ ขัดทรายขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 061-976-0645


นายศุภฤกษ์ จิ่มอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวหทัยทิพย์ มณีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมลฤดี มหาสมเหลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-8636846


นายจีระวัฒน์ กุจนา
พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์ อปพร.
โทร : 098-8540487


นายวีรยุทธ ราชมณี
พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)
โทร : 098-5702044


นายภคนัท กุลจักรเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอาคม ราชมณี
คนงานทั่วไป


นางสาวมิลตรา มหาสมเหลา
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,359,764 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com