หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายก อบต.โพนจาน
 
 
  บุคลากร
 
- ว่าง -
ปลัด อบต.
นางมงกุฎนภา อินทรพุฒ
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 
นางวนิดา ฟ้าอรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชนัญชิดา สายอุราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววชิราพร หนันลี
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวนวนิต แก้วหนองสังข์
นักพัฒนาชุมชน


จ่าเอกวิฑูรย์ แปลงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายกานต์พฤทธิ์ ขัดทรายขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย


นางสาววลัยพร ป้องหลักคำ
นักจัดการงานทั่วไป


นายศุภฤกษ์ จิ่มอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายภคนัท กุลจักรเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย


นางสาวหทัยทิพย์ มณีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวมลฤดี มหาสมเหลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจีระวัฒน์ กุจนา
พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์ อปพร.


นายวีรยุทธ ราชมณี
คนขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายอาคม ราชมณี
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 101,664 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com