หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Assessment : ITA) ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 131  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 [ 10 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
ประกาศมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือมีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 131  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 5,802,164 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com