หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 24 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 20 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศมอบหมายอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 8 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง การมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศแต่งตั้งทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (กองช่าง) [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนภายในสำนักปลัด [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนในองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักปลัด , ผู้อำนวยการคลัง , ผู้อำนวยการกองช่าง , และผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 5,376,281 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com