หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 24 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 20 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศมอบหมายอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 8 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ เรื่อง การมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศแต่งตั้งทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (กองช่าง) [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนภายในสำนักปลัด [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนในองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักปลัด , ผู้อำนวยการคลัง , ผู้อำนวยการกองช่าง , และผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,359,860 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com