หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 18 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 18 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 [ 18 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีท้องที่ พ.ศ.2561 [ 16 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 3,558,161 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com