หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะและครูภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ก.ย. 2567 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ในระบบ INFO [ 7 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) [ 5 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานสรุปผล โครงการขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโพนจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจานประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานจำนวนลานกีฬา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย [ 11 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลตลาด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี 2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 131  
 
รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจานประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน (Integrity & Assessment : ITA) ประจำปี 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
รายงานสรุปผู้กักตัว ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 148  
 
รายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 210  
 
รายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 189  
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 162  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน (Integrity & Assessment : ITA) ประจำปี 2563 [ 10 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 161  
 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 197  
 
(1)    2    
 
 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,879,942 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com