หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย (เส้นวัดป่าโสตถิธรรม) หมู่ที่ 3 ตำบลโพนจาน กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 808 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ย. 2565 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนจาน กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 808 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ย. 2565 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโพนจาน กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 808 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ย. 2565 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายคำ หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง (เส้นที่ 2) ตำบลโพนจาน กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 808 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ย. 2565 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใ้ช้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ก.ย. 2565 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ก.ย. 2565 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.ย. 2565 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.ย. 2565 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.ย. 2565 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.ย. 2565 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 (การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2565 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้กับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าและปริ้นเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2565 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2565 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรณีซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.ย. 2565 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 5,067,314 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com