หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ข่าวสาร
 


 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
#ภาษีป้าย
#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-----------------------
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)      
- ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 ขยายถึง มกราคม 2566                  
- ประกาศราคาประเมิน : มกราคม 2566 ขยายถึง มีนาคม 2566      
- แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 ขยายถึง เมษายน 2566      - ชำระภาษี : เมษายน 2566 ขยายถึง มิถุนายน 2566      
- ผ่อนชำระภาษี : เมษายน - มิถุนายน 2566 ขยายถึง มิถุนายน - สิงหาคม 2566 ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์) เบี้ยปรับ : 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ  : 20% ของค่าภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือทวงถาม : 10% ของค่าภาษี กรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือทวงถาม เงินเพิ่ม : 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน
ภาษีป้าย      - ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2566      - ชำระภาษี: ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน   - ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท  - เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน ผู้เสียภาษี: เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
โทร 0-42-595 -177 (กองคลัง)
E-mail : phonchan595177@gmail.com
Website : www.phonchan.go.th.th
Facebook  : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 16.29 น. โดย คุณ มลฤดี มหาสมเหลา

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,359,773 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com