หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ข่าวสาร
 


 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจานได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์   ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้นำไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ บรรยายโดย นางสุกัญญา  บุพศิริ ท้องอำเภอโพนสวรรค์ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 15.12 น. โดย คุณ มลฤดี มหาสมเหลา

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 5,067,361 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com