หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นางมงกุฎนภา อินทรพุฒ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนจาน
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.โพนจาน   ซื้อเเบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2565
อบต.โพนจาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (วัดป่าแก้วมณี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๘๔ นครพนม รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๓-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะกล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (หนองท่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (วัดป่าแก้วมณี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (วัดป่าแก้วมณี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะกล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (หนองท่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะกล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (หนองท่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะกล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (หนองท่ม) 10 พ.ย. 2564
อบต.โพนจาน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (วัดป่าแก้วมณี) 10 พ.ย. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 2,537,402 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com