หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายก อบต.โพนจาน
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยข ๙๑๒ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2564
อบต.โพนจาน   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ 14 ก.ค. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๗๗๕๓ นครพนม รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.โพนจาน (ประตู - หน้าต่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๔ , ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2564
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 1,317,613 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com