หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายก อบต.โพนจาน
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๗๗๕๓ นครพนม รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.โพนจาน (ประตู - หน้าต่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๔ , ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำขบวนเเห่ ขบวนนางรำพร้อมตกแต่งประดับรถนางเทพีสงกรานต์ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์รวมใจไทโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๘๔ นครพนม รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๓-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๓๙๐ นครพนม รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้าย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านต้าย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านทรายคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านกุดตะกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 919,504 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com