หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสามแยกนาลุงบัง บ่อขยะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวิทย์ วัฒนชัยยงค์ ถึงหนองกุดตะกล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวันชัย มณีรัตน์ ไปถึงนานายไท้ งิ้วพรม หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายอำนาจ ต้อนโสกรี ถึง นานายกันยา ต้อนโสกรี หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางสุพัตรา มณีรัตน์ ไป หนองนาแซง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยของราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัยกรณีลมพายุพัดหลังคา บ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรและคอกสัตว์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกถนนเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปสะพานข้ามกุดตะกล้า หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาเเละทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างอารมณ์ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร เดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านบงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านบงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านบงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,360,326 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com