หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างอารมณ์ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้าย (สายทางเส้นวัดป่าโสตถิธรรม) หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ(DSPM) เด็กปฐมวัยในศูนย์(อายุ2-5ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ(DSPM) เด็กปฐมวัยในศูนย์(อายุ2-5ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ (ศูนย์ อปพร.) หมายเลขทะเบียน บง ๗๗๕๓ นครพนม รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๘๔ นครพนม รหัสครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๓-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ(DSPM) เด็กปฐมวัยในศูนย์(อายุ2-5ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ(DSPM) เด็กปฐมวัยในศูนย์(อายุ2-5ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ(DSPM) เด็กปฐมวันในศูนย์(อายุ2-5ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการฟันสวยยิ้มสดใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรายวัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านต้าย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านกุดตะกล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านกุดตะกล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านต้าย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 5,067,358 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com